Любомир Димитров

Любомир Димитров

.

 

„Пазари Запад“ ЕАД  - гр. София

отдава терени и маси за продажба на мартеници на:

-         пазара на ул. „Граф Игнатиев“ – за контакти тел: 0885 441 114 - Наталия Идакиева

-         пазар „Красна поляна“ – за контакти тел: 0884 605 291 – Радко Славков

-         Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“

-         Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“

-         Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ – за контакти тел: 0888 932 329 – Емил Василев

 

.

Със Заповед № РД-08-94 / 13.01.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 2 / 2017г. за отдаване под наем на терени находящи се

на Универсален общински пазар "Люлин I м.р." , Универсален общински пазар "Люлин III м.р." 

и Универсален общински пазар "Люлин IV м.р."

 

Със Заповед № РД-08-93 / 13.01.2017г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 1 / 2017г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни находящи се 

на Универсален общински пазар "Люлин I м.р." и Универсален общински пазар "Люлин III м.р."

 

Съобщение

"Пазари Запад " ЕАД, гр. София

          Обявява търг с явно наддаване за продажба на материален актив  - моторно превозно средство модел ДЕУ ЛАНОС, дата на първа регистрация 10.10.2000 година.

          Време и начин на оглед на материалния актив може да бъде извършен всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 19.01.2017г. до 02.02.2017г., след предварителна заявка на тел. 0888 932 329. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие може да бъде извършено всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 19.01.2017г. до 02.02.2017г. в офисите на дружеството на адреси: ж.к. Люлин III м.р. ул. Петър Бонев №4 и ж.к. Иван Вазов бул. Петко Каравелов №5, ет.2.

            Дата на провеждане на първоначалния търг – 03.02.2017г.

          тел. за информация 0888 932 329 - г-н Василев

          http://www.pazari-zapad.com

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-59/01.11.2016г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

 

Резултати от КОНКУРС № 4/ 2016г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 36 бр. ПАВИЛИОНИ, 3бр. ТОАЛЕТНИ, 

находящи се на пазар “Красна поляна”, Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Заповед № РД-08-58/01.11.2016г.

на Изпълнителния директор на "Пазари Запад" ЕАД.

 

Резултати от КОНКУРС № 5/ 2016г. за класираните на първо място

кандидати за наемане на 23 бр. ТЕРЕНИ, находящи се 

на Универсален общински пазар “Люлин IIIм.р.”

и Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”.

Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД

 .

.

 

Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД

.

.

 

Осигуряване на физическа охрана на общински пазари, стопанисвани от "Пазари Запад"ЕАД

.

Пазари “Запад” ЕАД завърши изграждането на видеонаблюдение на площадките в ж.к.“Люлин” IV м.р., ж.к. Красна поляна” и пл.”Славейков”. До няколко дни камери ще бъдат поставени и на пазарите в   ж.к.“Люлин” III м.р. и ул. “Граф Игнатиев. Всички камери са свързани с видеонаблюдението на СДВР. Със съдействието на полицаите от 03РУ на СДВР вече бяха заловени първите нарушители на пазар “Красна поляна”.

Страница 16 от 18
Нагоре