Любомир Димитров

Любомир Димитров

Заповед № РД-08-244 / 12.12.2017г. - Конкурс № 9

 

На основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите 
на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 9/2017г.
 

Конкурс № 9

Конкурс № 9

„Пазари Запад“ ЕАД монтираха собствена система за постоянно видеонаблюдение. За да подсигурят сигурността на търговците и клиентите са инсталирани 32 камери на всички пазарни площадки. Те са свързани с центъра за видеонаблюдение на охранителна фирма „АСО – София“, осигуяваща охраната на пазарните площадки на общинското дружество.
„Пазари Запад“ ЕАД  вече разполагат и с 24-часова физическа охрана. Всичко е изградено със собствени средства на дружеството.

"Амбициите на ръководството на „Пазари Запад“ ЕАД са ясни и те са свързани с подобряване на средата на територията на всички стопанисвани от дружеството пазарни площадки", заявяват от дружеството.

 "Повторното обявяване на незаетите маси за сергийна търговия наУниверсален общински пазар „Красна поляна“  (Конкурс №7 – 2017 г.)".

Резултати от Конкурс 8 за наемане на 5 броя терени в Пазар "Красна поляна"

Резултати от Конкурс 6 за наемане на 46 броя маси в Пазар "Красна поляна”

 

Конкурс №8

Със Заповед № РД-08-211 / 14.09.2017 г. "ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД 

обявява КОНКУРС №8 / 2017 г. за отдаване под наем на терени находящи се 
на Универсален общински пазар  “Красна поляна”.

Конкурс №7

Със Заповед № РД-08-211 / 14.09.2017 г. "ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД 

обявява КОНКУРС №7 / 2017 г. за отдаване под наем на маси находящи се 
на Универсален общински пазар  “Красна поляна”.

„Публично състезание“ - текущо

15.09.2017 г.

2017 - 0003

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“  

 

 

.

Обявлението на резултатите от конкурс №6 за класираните на първо място кандидати за наемане на 10 броя терени на пазари "Люлин I м.р.", "Люлин III м.р." и "Люлин IV м.р.", 

Страница 13 от 18
Нагоре