Любомир Димитров

Любомир Димитров

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 44 БРОЯ ТЕРЕНИ , И ЕДИН БРОЙ ТОАЛЕТНА,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”,

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 6

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-02/04.05.2018

I-во

АВАТАР 77 ООД

392.00

 

  • За пазар “Люлин” IVм.р.

 

Павилион № 4А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-03/04.05.2018

I-во

ДЕСМАРТ ПЛАСТИЧИНИ ЕООД

1500.00

Павилион № 20

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-01/04.05.2018

I-во

ЕТ МАРСИМ- Марияна Андонова

300.00

 

Павилион № 35-36

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-04/09.05.2018

I-во

ЕТ СОНЯ МИХАЙЛОВА

225.00

 

 

За павилиони с номера 9 и 5 на пазар “Красна поляна” - няма кандидати.

За павилиони с номера 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 1И, 2, 4, 5, 7, и тоалетна на пазар “Люлин” III м.р. - няма кандидати.

За павилиони с номера 5, 9, 10, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 48А, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 11, 12.1, 13.1, 18, 37-38, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, и 32А на пазар “Люлин” IV м.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

lulin 4 razsh

 

shema liulin 4

 

shema liulin III

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 32 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

 

 

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

Маса № 19

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-11/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

130.00

 

 

Маса № 20

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-09/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

420.00

 

Маса № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-08/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

420.00

 

Маса № 23

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-10/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

1000.00

 

 

Маса № 32

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/04.05.2018

I-во

ЕТ ДИТА-Димитринка Танева

71.00

 

Маса № 42

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-03/04.05.2018

I-во

ЕТ ДИТА-Димитринка Танева

75.00

 

За маси с номера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 на пазар “Красна поляна” - няма кандидати.

За масите на пазар “Люлин” IVм.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, ще бъде извършено повторно обявяване на незаетите маси на дата 21.05.2018 г.

Право на участие имат всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в съответния конкурс.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

Shema Kr.polyana LK

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-28/26.03.2018г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 3 / 2018г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 19.04.2018г. до 09.05.2018г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 19.04.2018 г. до 09.05.2018 г. включително. Размерът на гаранционната вноска за участие в конкурса е в размер на 100 /сто/ лева, за едно от съоръженията предмет на конкурса. Гаранцията за участие се внася в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД находящ се на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕРЕНИТЕ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ПРИКАЕНИЯ ФАЙЛ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-27/26.03.2018г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 2 / 2018г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетна на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 19.04.2018г. до 09.05.2018г. включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 19.04.2018 г. до 09.05.2018 г. включително. Размерът на гаранционната вноска за участие в конкурса е в размер на 100 /сто/ лева, за едно от съоръженията предмет на конкурса. Гаранцията за участие се внася в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД находящ се на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

 

 

  

ОПИСАНИЕ НА ПАВИЛИОНИТЕ, ТОАЛЕТНАТА

И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-26/26.03.2018г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 1 / 2018г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 19.04.2018г. до 09.05.2018г. включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 19.04.2018 г. до 09.05.2018 г. включително. Размерът на гаранционната вноска за участие в конкурса е в размер на 100 /сто/ лева, за едно от съоръженията предмет на конкурса. Гаранцията за участие се внася в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД находящ се на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

 

ОПИСАНИЕ НА МАСИТЕ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА може да видите в прикаения файл.

IMGP0138

IMGP0139

IMGP0140

IMGP0141

IMGP0144

През изминалите няколко дни на пазарните площадки на „Пазари Запад“ ЕАД духа на любовта витаеше навсякъде и създаваше любовно настроение в така мрачния 14-ти февруари.

По протежението на целия пазар на пл. „Славейков“ бяха разположени купища от балони, цветя и сърчица. Разнообразни, пъстри, за всеки по нещо.

А пък на пазар „Красна Поляна“ се състоя празник под надслов „Празник на виното и любовта“. На пазарната площадка бяха ситуирани бъчви в червено руйно вино, стилажи с балони, павилиони обсипани с цветя.

 

Желанието на ръководството на „Пазари Запад“ ЕАД е да осигури благополучното протичане на един незабравим и красив празник!

20180214 153459

20180214 153551

20180214 160122

IMGP0092

Страница 11 от 18
Нагоре